MM52 / 张铮 Zheng Zhang / 图片图库 / No.7 图库 
张铮 Zheng Zhang

张铮 Zheng Zhang的小档案

影视作品: 最新电影: 《决裂》、 《夜走骆驼岭》、
; 出生地: 中国,上海, 生日: 1920-9-3 ( 处女座 ) 年龄: 100, 生肖: 猴,   更多资料 »»

张铮的图库

张铮 Zheng Zhang 图片 No.7 (原图分辨率: 479 x 400)