MM52 / 黄小蕾 Xiaolei Huang 

黄小蕾 Xiaolei Huang

又名: 小蕾 、 蕾姐 、 蕾蕾 、 小闪
女明星 出生地: 中国,重庆,万州
性别: ,