MM52 / 佐藤健 Takeru Satô / 图片图库 / No.44 剧照美图 
佐藤健 Takeru Satô

佐藤健 Takeru Satô的小档案

影视作品: 最新电影: 《Rurôni Kenshin: Sai shûshô - The Final》、 《Rurôni Kenshin: Sai shûshô - The Beginning》、 《Ichido Shinde Mita》、
; 出生地: 日本,琦玉, 生日: 1989-3-21 ( 牡羊座 ) 年龄: 31, 生肖: 蛇, 身高: 170cm , 血型: A  更多资料 »»

佐藤健的剧照美图

佐藤健 Takeru Satô 图片 No.44 (原图分辨率: 1213 x 765)