MM52 / 吴千语 Karena Ng / 图片图库 / No.97 照片 
吴千语 Karena Ng

吴千语 Karena Ng的小档案

影视作品: 最新电影: 《古剑奇谭之流月昭明》、 《赏金猎人》、 《神探驾到》、
; 出生地: 香港,   更多资料 »»

吴千语的照片

吴千语 Karena Ng 图片 No.97 (原图分辨率: 400 x 600)