MM52 / 谭咏麟 Alan Tam / 图片图库 / No.12 热门美图 
谭咏麟 Alan Tam

谭咏麟 Alan Tam的小档案

影视作品: 最新电影: 《Xiong di ban》、 《Dong du te gong》、 《Kong wu bei kek》、
; 出生地: 香港, 生日: 1950-8-23 ( 处女座 ) 年龄: 70, 生肖: 虎, 身高: 174cm ,   更多资料 »»

谭咏麟的热门美图

谭咏麟 Alan Tam 图片 No.12 (原图分辨率: 4288 x 3213)