MM52.com / 特警急先锋 Te jing ji xian feng (1995) 

特警急先锋 Te jing ji xian feng (1995)

又名: Te jing ji xian feng
IMDB 评分: 6.1 分 ( 33 票 ) ;
导演: ; ;
出品公司: Magnum Films, 国家: HK, 语言: YUE
影片时长: 96 分钟 ,

简介:   修和文是香港国际扫黄组干探,在一次放蛇行动中,不幸给毒犯张雄骗走钱,还连累卧底探员被杀,二人誓要抓到张雄。但上司却以有一大批毒品因将运到东南为现由,要二人携资料赴台,协助调查,二人无奈赴台。接待他们的是台湾国际科的队长马九及其女助手楠……...