MM52.com / Mikroi kai megaloi en drasei (1963) 
Mikroi kai megaloi en drasei (1963)

Mikroi kai megaloi en drasei (1963)

IMDB 评分: 5.9 分 ( 119 票 ) ;
导演: ;
出品公司: Afoi Roussopoulloi, 国家: GR, 语言: EL
影片时长: 95 分钟 ,