MM52.com / Slon i veryovochka (1945) 
Slon i veryovochka (1945)

Slon i veryovochka (1945)

IMDB 评分: 6.4 分 ( 13 票 ) ;
导演: ;
出品公司: Soyuzdetfilm, 国家: SUHH, 语言: RU